Vispārējie noteikumi .


www.kitex.lv publicētie dokumenti, teksti, attēli, kā arī cita veida informācija, ja vien nav atrunāts savādāk, ir Kitex SIA īpašums, kas ir aizsargāts saskaņā ar vispārējo autortiesības un kopēšanas tiesības regulējošo likumdošanu. Šis informācijas pārpublicēšana un/vai izplatīšana, kā arī lietošana jebkādā komerciālā, vai savādāku labumu nesošā veidā netiek atļauta bez Kitex SIA rakstiskas atļaujas.

Kitex SIA patur tiesības atsevišķos gadījumos liegt pieeju šim serverim no noteiktām IP adresēm, to diapazoniem, dzēst/rediģēt/bloķēt lietotāju piekļuves tiesības forumam un atsevišķus ziņojumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

 Izņēmumi

  • Dokumenti un/vai raksti, kuru noslēgumā ir norādīts to ārējās izcelsmes avots (piem. www.laff.lv, utt);http://www.salskamera.lv